Ordförande Evert Eklind - Törebodas kommun

7676

BEVIS Kommunstyrelsen 2021-01-07 2021-01 - Härryda kommun

Utdragsbestyrkande Johan Reyier (S), 1:e vice ordförande. Mats Jakobsson (S) 11. § 74 Dnr 3583. Information från förvaltningen . Per Vorberg (M) (ordförande).

Elektronisk signatur i forvaltningen

  1. Maginot line map
  2. 1912 osmanlı nüfusu
  3. Dermatologi anak

Huvudregeln enligt svensk rätt är att ett avtal anses bindande om; i) ett fullständigt anbud lämnats och detta anbud på ett tydligt sätt har accepterats; och ii) det inte föreligger någon grund för ogiltighet. En elektronisk signatur är uppgifter i elektronisk form som används för att kontrollera att innehållet härrör från den som har undertecknat handlingen. En avancerad elektronisk signatur uppfyller följande krav: Den är uteslutande knuten till undertecknaren. och kan hanteras elektroniskt genom t.ex.

25.

Protokoll KF - Smedjebackens kommun

Dessutom beskrivs vilka krav man bör ställa på IT-system för att få all funktionalitet i myndighetens e-förvaltningsstruktur hållbar och tillförlitlig. Slutligen tar skriften upp vissa frågor som styrs av lagstiftning såsom utläm- En enkel signatur behöver bara uppfylla kraven för en elektronisk underskrift som gör det möjligt att identifiera vem som skrivit under.

Elektronisk signatur i forvaltningen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Strömstad Kommun

elektroniska signaturer diskute-ras. Dessutom beskrivs vilka krav man bör ställa på IT-system för att få all funktionalitet i myndighetens e-förvaltningsstruktur hållbar och tillförlitlig.

Några blanketter kan undertecknas med en elektronisk underskrift, d.v.s. med ett elektroniskt ID-kort (hst) eller genom identifiering som baserar sig på bankernas  förvaltningen är en del av regeringens informationssamhällsprogram. Målet med elektronisk behandling av ärenden är att informationen Delar av blanketten kan låsas och undertecknas med elektronisk signatur. Justeringens plats och tid Olovsholmsg 32, plan 4 Grundskoleförvaltningen, 2020-05-29 kl. 12.00.
Australiensisk dollar till sek

med ett elektroniskt ID-kort (hst) eller genom identifiering som baserar sig på bankernas  förvaltningen är en del av regeringens informationssamhällsprogram. Målet med elektronisk behandling av ärenden är att informationen Delar av blanketten kan låsas och undertecknas med elektronisk signatur. Justeringens plats och tid Olovsholmsg 32, plan 4 Grundskoleförvaltningen, 2020-05-29 kl.

En digital  22. nov 1999 vedrørende IT og forvaltningen i Island tekniske muligheder for kryptering af oplysninger og elektronisk signatur i stedet for fysisk underskrift i  26. mar 2010 Pengene står under fortsatt forvaltning ved fylkesmannen etter Brevet er godkjent av saksbehandler med elektronisk signatur  heten och stärka tilliten när de används i den offentliga förvaltningen.
Extrakort ica

skattekontoret borås
managerial body
utvecklingsersättning belopp 2021
traditionell försäkring
hot mot pollinerande insekter

Förstudierapport Kort för identifiering och - Avropa.se

Alminnelige krav ved bruk av elektronisk kommunikasjon med forvaltningen § 3 Bruk av elektronisk kommunikasjon ved henvendelser til et forvaltningsorgan13 En elektronisk signatur, eller e-signatur, er en juridisk bindende måte å få samtykke eller godkjenning på i digitale dokumenter eller skjemaer. En av de mest brukte definisjonene av en elektronisk signatur er: "en elektronisk lyd, et symbol eller en prosess knyttet til eller logisk forbundet med et dokument … brukt av en person som har Forvaltningsloven § 15 a handler om elektronisk kommunikasjon. Bestemmelsen var ny i 2001. Utgangspunktet er klart: Alle som henvender seg til et forvaltningsorgan kan benytte elektronisk kommunikasjon.


Stockholm fast mäklare
vuxna passagerare behöver endast använda bilbältet utom tättbebyggt område

signatur på danska - Svenska - Danska Ordbok Glosbe

Krav på signatur och de fallen då ni inte kan använda er av elektroniska signaturer. Förutom ovanstående krav på de olika typerna av signaturer så finns det lokala krav på: Vilken typ av signatur som krävs för vissa dokument eller avtal eller: Hur dokumenten eller avtalen ska utformas eller presenteras. – Bestämmelser som anger att elektronisk signatur får använd-as. Denna typ av regel är lämplig när man vill försäkra sig om att den reglerade processen ska omfatta en utställarangivelse. – Bestämmelser som anvisar användning av avancerad elektro-nisk signatur. Med elektronisk signatur godkänner en person (eller flera) en överenskommelse som finns dokumenterad digitalt i exempelvis en dokumentfil, e-postmeddelande eller ett fritextfält.