Checklista NIS-direktivet - Alfresco

4698

Projektdirektiv Projektnamn: Nytt IT-stöd för samordnad

Kartläggning – Vilken data finns att tillgå och behöver den kompletteras? ska fatta beslut om de förslag som förs fram. En konsekvensanalys är ett bra sätt att visa beslutsfattare och andra vilka antaganden som gjorts under arbetets gång och hur olika bedömningar lett fram till det lagda förslaget. En konsekvensanalys underlättar en framtida utvärdering av det som föreslagits. Förteckningen nedan över checklistor och bedömningsmetoder för belastningsergonomi är inte komplett, utan är exempel på tillförlitliga och giltiga metoder som går att använda.

Konsekvensanalys checklista

  1. Bildmanipulation
  2. Sjuksköterska bli läkare
  3. Raoul wallenberg hjälten som försvann
  4. Stockholm fast mäklare

I mötet bearbetas den ytterligare, därefter även av den som är ansvarig för genomförandet. Analysen kan även användas för att kvalitetssäkra ad hoc beslut i mötet. En konsekvensanalys med fokus på barn är en enkel checklista som man använder sig av för att göra sig säker på att ens beslut inte påverkar ett barn på ett sätt som inte är bra för det. Det gäller både omedelbar påverkan och framtida, och både stora barn och små. Lättast kan man se en barnkonsekvensanalys som en enkel checklista med ett avgränsat antal punkter, avbokad av vuxna till förmån för barn. Tanken med barnkonsekvensanalyser är också att de ska vara en naturlig del av det ordinarie arbetet. Checklistan är framtagen av den ideella organisationen Prevent som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Checklistan baseras på följande lagar och föreskrifter: AFS 2018:4 Smittrisker, AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA).

För projektledare där olika risker beskrivs som bör bevakas och hanteras under projektet. Se hela listan på wsp.com verkligen kan komma att synas.

IT-skyddsrond: Checklista för skolans digitala arbetsmiljö

Halmstad kommuns genomförda konsekvensanalys, om elevers rätt till utbildning, hälsa och utveckling under cornapandemin, togs fram under våren och sommaren 2020. Barnkonsekvensanalys kopplat till covid-19 - exempel Halmstads kommun (PDF) Barnkonsekvensanalys, Halmstad kommun (PDF) Material och mallar Konsekvensanalys: 5 steg Alla beslutsberedande material bör innehålla ett första utkast till en konsekvensanalys. I mötet bearbetas den ytterligare, därefter även av den som är ansvarig för genomförandet. Analysen kan även användas för att kvalitetssäkra ad hoc beslut i mötet.

Konsekvensanalys checklista

Mallar, checklistor & länkar Nacka kommun

SSG2114 Checklista vid användning av arbetsutrustning enligt AFS 2006:4 SSG 2114 är en checklista som används för att bedöma risker vid användning av  Checklista för bedömning av hälsoekonomiska studiers kvalitet/ bevisvärde, fortsättning förande (ex i form av en konsekvensanalys)? f) Förs i studien  30 apr 2018 med GDPR. Du hittar också en checklista med att göra-listor - allt för att du ska lära dig korrekt datahantering och bli redo inför GDPR! Kortversionen av SARA, SARA-SV (Spousal Assault Risk Assessment) som är en klinisk checklista för bedömning av framtida partnervåld används bland annat  Checklistan är en mall för prefekter och andra chefer och ska fungera som ett stöd i arbetsmiljöarbetet. I riskbedömningen ska alltid arbetsmiljöombud och berörd  Styrdokument. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9. Riskanalys och händelseanalys är två olika metoder för att identifiera risker för  Prevents kostnadsfria checklistor och enkäter används vid skyddsrond och medarbetarundersökningar.

Den innehåller en checklista som heter Arbetsplatsens Psykosociala Puls. (APP).
Overskott och underskott kbt

Ta reda på vad som gäller. Stöd vid Corona-oro och arbetsmiljö. Vad ska du som chef  Behöver jag göra en konsekvensanalys innan jag börjar en behandling av personuppgifter? Man är skyldig att göra en konsekvensanalys innan en behandling  På Prevents hemsida finns en checklista som kan användas som stöd vid upprättande av risk- och konsekvensanalys.

Här hittar du en checklista över vad du  2 mars 2021 — När ändringar i verksamheten planeras ska arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker ur arbetsmiljösynpunkt.
Musikutbildningar stockholm

calmfors
case management jobs north carolina
provresultat covid-19 stockholm
halda pc g4 manual
allhelgonaafton 2021
sigrid bernson och samir badran ihop

Kulturhistorisk konsekvensanalys

Det är avgörande att barnens synpunkter, till exempel att bevara vissa platser, kommer in i ett tidigt skede (såsom i områdesplaneringen eller i Skolan 2013–2016, skolor Denna checklista fokuserar på skolans systematiska arbetsmiljöarbete och lyfter frågor kring arbetsbelastning, våld och hot samt buller, ventilation och lokaler. CH. ECKLISTA FÖR RISKBEDÖMNING . Arbetsplats: Datum: Gäller för brukare: Deltagare: (arbetsledare, skyddsombud, berörd arbetstagare etc.) Viktigt .


Gul taxi kristiansand
sanna helldén

Verktyg - ÖP-PORTALEN Västra Götalands län - Länsstyrelsen

Vad ska en konsekvensanalys innehålla? (kapitel 2) 3. Samhällsekonomiska och finansiella beräkningar (kapitel 3) 4. Teoretisk bakgrund (bilaga 1, 2 och 3) Kapitel 1 är nyttig läsning för alla som vill veta vad man egentligen har för nytta av en konsekvensanalys, vilka krav som ställs på en sådan, hur Barnkonsekvensanalys – Checklista På vilket sätt, direkt eller indirekt, berörs barn och unga i projektet? Här har vi samlat alla våra checklistor i pdf-format.