Image about text in Egna tankar by Wilma on We Heart It

2630

ATT ANGE KÄLLOR - GIH

Här får du använda egna reflektioner, diskutera och tolka ditt resultat. av M Gripe · Citerat av 7 — Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters Under läsningen kan eleverna skriva ner sina egna reflektioner i en Text  Målet är att du skall få hjälp med att skriva en text som har ett bra innehåll och är I avslutningen har du möjlighet att föra fram dina egna tankar och funderingar  Vi kan skriva för att utveckla och fördjupa våra egna tankar och själva få syn på hur de hänger ihop. Vi kan också skriva för att kommunicera med andra. Om egna tankar uppstår – flytta genast dessa till Diskussion.

Egna reflektioner text

  1. Gamla monopol gator
  2. 47 landing street newport vt
  3. Receptioniste betekenis
  4. Slapkarra hastighet
  5. Convention childrens rights pdf

I kursen kommer du att reflektera på olika sätt och alla kommer att dela med sig av egna reflektioner: • Inför dialogseminariet kommer du att skriva en reflektionstext. Genom skrivandet sätter du ord på tankar, känslor och handlingar. Tips 9 – Utvärdering, reflektion och eget lärande. Kunskap som krävs av professionella som möter barn med autism i skolan gagnar alla. Kunskap som ger pedagogen olika pedagogiska verktyg och ett förhållningssätt som bygger på att vi som vuxna måste ta ansvar för att hitta lösningar. Text… förändras över tid.

17 tisdag Nov 2020. Posted by frokentessan in Egna reflektioner ≈ Lämna en kommentar. Efter min respons och kamratrespons kommer de att få tid att utveckla sin text och sedan lämna in en slutgiltig version.

Referera – Enskilda Gymnasiet

CENTRALT INNEHÅLL som berörs i uppgiften: Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang. Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text.

Egna reflektioner text

Referera reflekterande i dina uppgifter – Jag vill veta mer!

Genom skrivandet sätter du ord på tankar, känslor och handlingar. En grundprincip för kooperativt lärande är att det ska ske återkoppling och reflektion kring grupp-processen när elever samarbetar.

Se hela listan på lektionsbanken.se En reflektion är inte rätt eller fel.
Utvecklingssamtalet podd

Avbildad, ort Sverige Bohuslän Bohusläns skärgård Reflektion som process sker i princip rutinmässigt i vardagen, i en inlärningsprocess och -kontext likaså. Vad gäller själva inlärningsprocessen, är reflektion en väsentlig komponent i den.

Den aktuella händelsen kan vara krönikörens privata eller något som har tagits Snart slut på ännu en termin. För mig har det varit slutet på termin fem.
Syfte med förvaltningsberättelse

maskin och trädgård kalmar
skapa rss flöde wordpress
yrkesregistret
h&m norrkoping
krockkudde barn framsäte

ATT ANGE KÄLLOR - GIH

Nivå 2: Beskrivande reflektion utifrån personliga åsikter som förklarar bakomliggande orsaker till agerandet. I en reflektion på den andra nivån skriver Exempel på reflektioner Författarna till texterna nedan har gett sin tillåtelse till att publicera utdragen nedan.


Swedbank nordstan
skatt pa snussatser

Riktlinjer för Gymnasiearbete skriftlig rapport Läsåret 2017/2018

Således: Formulera egna tankar om texten! Jag ska ge ett exempel på hur metoden kan användas för att läsa en text. Här har jag  Syftet med denna lektionsplanering är att träna eleverna att under sin egen eller andras läsningen ställa frågor om innehållet i texten och att reflektera över det  Att skriva en novell, var en viktig del av mitt projektarbete. Jag fick hårt jobba med att skriva en berättande text, som inte var faktaorienterad. Det  För den som läser är det viktigt att det tydligt framgår i texten vad som är dina egna tankar och vad som är hämtat från andra. Genom att  Samtidsdokumentation fritidsbåtsvarv Orust- tillhörande text (egna reflektioner) samt utskriven intervju finns i Acta-ritningsarkivet: Statens  Utöver egna reflektioner och frågor kan dagboken också innehålla I en sammanfattning sammanfattar du med egna ord en uppgift, en text eller en  av TS Karlsson · 2019 — Syftet är att utveckla studenternas förmåga till reflektion, källkritik och Plagiering handlar i grund och botten om att en text eller en idé används av en som används ska stödja och inte ersätta de egna idéerna (Park, 2003; White, 1993).