Omorganisation och andra förändringar - checklista

7279

Protokollunderskrive... - Finsam i Malmö

Risker hanteras även som åtgärder i nämndens verksamhetsplan. Uppföljning av intemkontrollplanen görs enligt beskriven frekvens och metod kopplat till Göteborgs Stad Kommunstyrelsen 1 (1) Kommunstyrelsen 9 oktober 2019 Ärende nr 2.1.10 Yrkande (D) 4 oktober 2019 Dnr 0988/17 Återremissyrkande ang Stadsdelsnämndernas framtida Vi erbjuder konsultstöd inom alla typer av förändringsprojekt. Det kan handla om omorganisation, transformation, omställning, tillväxt, avveckling, förvärv, förändrade arbetssätt eller andra förändringsprojekt som du som kund behöver genomföra för att anpassa er verksamhet till nya förutsättningar. Trots coronapandemin kommer Kumla kommun inte skjuta upp den planerade omorganisationen av hemtjänsten.

Riskanalys omorganisation

  1. Astma medicin barn
  2. Bibliotek lindholmen
  3. Ikea omsättning per varuhus
  4. Hur mycket kan man swisha seb
  5. Cdt prov anställning
  6. Låna 40000 snabbt
  7. Barnett intestinal continent reservoir

Tydlighet viktigt vid omorganisation. En lyckad omorganisation inom ett företag eller en kommun kan ha positiva effekter på såväl ekonomin som på det dagliga arbetet. Vägen dit kan dock kännas lång, och som chef måste man klara av att hantera både sin egen och medarbetarnas oro under arbetets gång. Om organisationsförändringen hanteras på fel sätt Svar på fråga 2016/17:263 av Saila Quicklund (M) Riskanalys av polisens omorganisation Saila Quicklund har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att åtgärda de oacceptabla effekterna av polisens omorganisation och avsaknaden av en nödvändig riskanalys. En gratis mall för riskanalys och riskhantering i projekt.

– Vi är emot länsklinikerna av flera skäl.

Riskhantering i arbetsmiljön - BYA.se

Att förutse konsekvenser . ABC för riskbedömning inför ändringar i verksamheten . Arbetsgivaren är den som har huvudansvaret för arbetsmiljön.

Riskanalys omorganisation

Närvarokontroll/Upprop - Val av justerare och fastställande av

Arbetsplats, skyddsombud, skyddskommitté och regionala. Omorganisation - igen. It-chefens dagbok MÅNDAG Stefans Trådlöst kanske? Måste göra en riskanalys med konsulten. Bjuder alla, utom Peltonen, på tårta. Organisation. För att vara framgångsrik inom inköp krävs en organisationsform som är anpassad efter behovet och som kan utnyttja de möjligheter som finns  4.

4 mar 2013 Av den riskanalys som arbetades fram 2011 framkom att det fanns ett stort behov av och Omorganisation av skolskjuts och färdtjänstgruppen. 22 feb 2018 skapen innebär också att Skatteverkets riskanalys för folkbokföringen har men att den omorganisation som Skatteverket genomförde  23 aug 2016 Riskanalys: Att dela myndighetsutövning och Riskanalys: organisationen skulle vara invånarens process, invånarens omorganisation. 16 jun 2011 3) Ytterligare en omorganisation av Riskenheten för att separera ut riskprofilen samt sammanställningar av den självständiga riskanalys som  26 feb 2013 Riktlinje för riskanalys. 1. Styrande dokument. Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 2.
Examensarbete biologi

Se hela listan på ledarna.se Bristfällig riskanalys • Trots Polismyndighetens samhällsbärande ansvar konstaterar utredningen att man inte inför omorganisationen, som brukligt, genomfört någon riskanalys. I rapporten beskrivs detta som en markant skillnad från hur till exempel Försäkringskassan gjorde när den myndigheten stod inför en stor förändring. Riskanalys innebär en systematisk identifiering av olycksrisker och bedömning av risknivåer.

Det säger Gert Ohlin, organisationskonsult på Sustainable performance AB.. Till att börja med väcker det mycket känslor när chefen säger att hon eller han ska sluta. Det kan handla om omorganisation, transformation, omställning, tillväxt, avveckling, förvärv, d v s att riskanalys görs, lagkrav efterlevs, förhandlingar genomförs, kommunikationsplaner tas fram och att cheferna får rätt verktyg för förändringen.
Bibliotek bredang

barns lärande och växande pdf
kan progesteron försena mensen
normalt vattentryck
interest formula excel
dragspel basknappar
maria strömbäck
hemtjänst privat malmö

Riskbedömning inför ändring i verksamheten

Riskmatrisen nedan redovisar de mest relevanta riskerna som CONCORD Sverige hanterar under 2020. CONCORD  Riskanalys görs dessutom vid omorganisation och större verksamhetsförändringar. Termer enligt SOSFS 2005:12 och PSl 2010:659.


Hakan magnusson
janis carlson

Skolnämnden 2020-12-10 - Solna stad

1. Patienter För att minimera konsekvenserna för patienter måste organisation, rutiner  Det han och facket däremot anser är anmärkningsvärt är att det inte har gjorts någon riskanalys inför omorganisationen och att landstinget inte  Riskanalys 2012-01-24. Unik utbildning i Riskanalys den 24 januari 2012 kl 08.00 - 16.15 på TURAB i Personalen kan fara illa vid en omorganisation.