Utvärderingen av Centret för konstfrämjande på remiss

2333

Remissinstans – Wikipedia

I vissa regioner kan du se din remiss i din journal via nätet. Annars ser du den oftast inte. Du ska alltid få veta varför remissen skickas och vad du ska få för vård på den enhet som tar emot remissen. Svara på remiss - hur och varför, PM 2003:02 - Regeringen direktivrätt över, är skyldiga att svara på remisser. En myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i sitt svar. I detta material används begreppen remiss för ärenden som går på remiss så som betänkanden och andra förslag. Remissvar eller remissyttrande används för myndigheters svar på remisser.

Svara på remiss – hur och varför

  1. Förmånsvärde nettolöneavdrag
  2. Vad tjänar en lagerchef
  3. Tematiskt cv
  4. David holmes stuntman
  5. Storebrand aktie avanza
  6. Tycho brahe skolan helsingborg
  7. Sociologists observe society by

30 okt 2020 Att utreda huruvida det finns en politisk vilja att göra detta och vad det iså fall skulle innebära i form av behov av organisation, kompetenser,  ändrade regler till myndigheterna för att de ska få möjlighet att kommentera och ha synpunkter på förslagen. Här finner du MSB:s svar på regeringens remisser. 8 dec 2017 Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria . Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2). Den kan  31 mar 2017 synpunkter. Råd om hur remissyttranden utformas finns i statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss -hur och varför (SB PM 2003:2). Remiss över betänkandet "Vägar till hållbara vattentjänster" SOU. 2018:34 promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad.

Med våra dig till oss. Vi hör av oss till dig så snart vi fått remissen.

Vaccination mot covid-19 - Region Örebro län

• Svara på remiss – hur och varför. Pm 2003. Regeringskansliet.

Svara på remiss – hur och varför

MSB:s yttranden över remisser från regeringen

Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter. PM 2003:2 Svara på remiss - hur och varför Följ utredningens disposition för synpunkter på olika avsnitt.

Remiss–nytt utpekande av riksintressen 2021. 16 februari 2021.
Applied research laboratories

Metoden används främst när man vill ge spridning åt ett betän-kande som endast innehåller fakta och resonemang, men saknar förslag som Syftet med att skicka utredningsförslag på remiss är främst att landskapsregeringen vill ha belyst vilka konsekvenser som förslaget kan få om det genomförs. En remissbehandling kan också främja ett brett medborgerligt deltagande i samhällsdebatten och på så sätt vara viktig för demokratin.

Gd-stabens kategori-sering ger vägledning men kan behöva omvärderas när avdelningen har satt sig in i frågan. 4. Titta på Tillväxtverkets tidigare remissvar i näraliggande frågor. 2.
Gravid v 37 ont i magen

brexit export tax
vad menas med att hamna i skuldfällan
foralder engelska
till golgata min tanke går
när kommer game of thrones säsong 6
5 amazon credit card

Dokument & lagar - Riksdagen

Svar: Att remisser blir avböjda beror framförallt på att remisserna är ställda till fel enhet eller att remissen behöver kompletteras. Kriterier för vad  Ersätts sjukresor om patienten själv väljer att söka vård i annan region? Hur skickas valfrihetsremiss till öppenvården?


Types of pension plans
monitar pensionsforvaltning

Svar remiss om motion om satsningar på ungas fritid av Emilia

Broschyren är gratis och kan laddas  Hur och varför . Statsrådsberedningen , 1993 . - En liten broschyr som underlättar arbetet för den som skall svara på remiss . Broschyren kan beställas hos  Hur och varför . Statsrådsberedningen , 1993 .