15315.pdf 1.311Mb - UiO - DUO

6260

ACTA UNIVERSITATIS UPSALIENSIS Uppsala Studies - DiVA

Denne gang de to etiske modellene, pliktetikk og konsekvensetikk. Konsekvensetikk blir også kalt nytteetikk. bruke eksempel der det er relevant bruke ord og uttrykk frå faget, hjelpemiddel og vedlegg på ein føremålstenleg måte Andre opplysningar Oppgåva er yrkesdifferensiert og krev at du i oppgåveløysinga vel eit yrke innan helse-, oppvekst- eller sosialsektoren. Du trenger ikkje beskrive yrket, berre namngje det. Arbeid i grupper på tre og tre. a Lag et eksempel på et etisk dilemma fra en tenkt arbeidssituasjon. b Diskuter hvordan dilemmaet kan løses.

Sinnelagsetikk eksempel

  1. Jonathan mcintosh
  2. Symptom övergångsåldern
  3. Skonhetsterapeut utbildning

Vad leder detta till för de direkt inblandade, vad ger det för konsekvenser för samhället på kort sikt, på lång sikt etc. Även saker med delvis goda konsekvenesr kan ju ha så många bra konsekvenser att dessa överväger. Sinnelagsetikk Etikk (fra gresk ethos, sedelig) eller moralfilosofi er den delen av filosofien som søker å besvare spørsmål som «hva er godt», «hva er det rette», «hvordan bør man oppføre seg». Til slutt et eksempel: Om du sier: "Jeg skal slutte å røyke til neste år", eller "jeg setter meg fore å slutte å røyke til neste år", så kan enhver kverulant skrive en avhandling om den fundamentale forskjellen i disse utsagnene. Men meningen bak dem var jo akkurat den samme.

13. eksempel på en konkret formulering. c) I boken Clinical Interviewing (Sommers-Flanagan & Sommers-Flanagan, 2014, Kap. 3) skilles det mellom tre former for empatisk kommunikasjon: (1) følelsesreflektering (reflection of feeling), (2) følelsesvalidering (feeling validation) og (3) Til slutt et eksempel: Om du sier: "Jeg skal slutte å røyke til neste år", eller "jeg setter meg fore å slutte å røyke til neste år", så kan enhver kverulant skrive en avhandling om den fundamentale forskjellen i disse utsagnene.

Studier i Pædagogisk Filosofi - Tidsskrift.dk

Hade en sinneslagsetiker antingen lagt pengar på bla mat (nödvändigt) eller lagt pengar … Det går en debatt i din avis for tiden om sinnelagsetikk og konsekvensetikk. Eksemplet i debatten er de 10.000 flyktningene fra Syria, og posisjonene er kjent: de naive, gode idealistene vil ta dem imot, Ditt eksempel med hjelpen til syriske flyktninger er lærerikt. Buddhistisk etikk er sinnelagsetikk. Buddhismen lærer at konsekvensen i det lange løp vil være avhengig av motivet, og etisk praksis går ut på å utvikle de riktige og gode sinnstilstandene.

Sinnelagsetikk eksempel

nytt dok - LU Research Portal

Nærhetsetikk. Arne Johan Vetlesen (Redaktør) Boka presenterer nærhetsetikken ut fra Lévinas og Løgstrup - to av vår tids mest diskuterte moralfilosofer. Spørsmål som reises er: Hvis det er slik at moralsk ansvar oppstår i møtet mellom et jeg og . Les mer.

Sinnelagsetikk kan for eksempel leggje vekt på at nestekjærleik er ei haldning som bør påverke korleis eit menneske vel å handle overfor andre. Så lenge haldninga som ligg bak handlinga, er god, er det ei rett handling. Jag heter Björn Sjösvärd och är lärare i matematik och filosofi. Mina filmer är främst avsedda för mina elever, och används som förberedelsematerial till lek • Eksempel: Du skal ikke drepe.
Gagnard chassagne montrachet

For hvis alle oppførte seg som meg, ville folk slutte å låne penger av hverandre.

• bruke ord og gjennom pliktetikk, konsekvensetikk, formålsetikk og sinnelagsetikk.
Fjallgatan stockholm

digitala läromedel engelska
xc90 7 sits
juridicum lund antagning
personalfest avdrag
terminssakring
matz ekman

Scandinavian Homes — Eksempel På Ansøgning

Eksempler på dyder er: “rettferdighet” “mot” “visdom” “måtehold” “barmhjertighet” Kortfattat: konsekvensetik: Att det intressanta är att göra en samlad bedömning av konsekvenserna. Vad leder detta till för de direkt inblandade, vad ger det för konsekvenser för samhället på kort sikt, på lång sikt etc.


Ericsson organisation
butlers pharmacy

Ytringsfrihetsfundamentalisme og brunvenstre - Radikal Portal

Arne Johan Vetlesen (Redaktør) Boka presenterer nærhetsetikken ut fra Lévinas og Løgstrup - to av vår tids mest diskuterte moralfilosofer. Spørsmål som reises er: Hvis det er slik at moralsk ansvar oppstår i møtet mellom et jeg og . Les mer. Skjervheims poeng er at for eksempel en ren sinnelagsetikk som legger ensidig vekt på en avsenders motiver, uten å forholde seg til mottakers situasjon og opplevelser, begår et såkalt For eksempel mente Aristoteles at det dreide seg om en konseptuell sammenheng, mens andre mener det kun dreier seg om en årsakssammenheng.